Tuesday, August 30, 2022

Englanninkielisen Wikipedian taistelu maksettuja muokkauksia vastaan

 Luet todennäköisesti usein Wikipediaa, ehkä myös englanniksi. Mutta onko sinulla harmainta hajua siitä, miten se toimii ja millaisia sääntöjä esimerkiksi maksettuihin muokkauksiin liittyy? No annapas, kun minä vähän valaisen!

Wikipedia on marginaalien tuotos

Aktiivisesti Wikipediaa päivittäjiä vapaaehtoisia on Suomessa ja koko maailmassakin aika vähän, he ovat marginaaliporukkaa. Esimerkiksi viime kuussa yli 5 kertaa suomenkielistä Wikipediaa muokanneita oli vain noin 500, siis noin 0,01 prosenttia kansasta. Jos siis tunnet 10 000 suomalaista, tunnet ehkä yhden wikipedistin. Maapallon väestöstä enkkupediaa muokkaa niin harva, että sitä on vielä vaikeampi käsittää. Suhdeluku on niin pieni, että esimerkiksi Georgiassa, jonka väkiluku on vähän alle 4 miljoonaa olisi 19 enkkupediaa muokkaavaa henkilöä. Lukijoita enkkupedialla sen sijaan riittää, maapallon ihmisistä noin 10 prosenttia lukee sitä kuukausittain.

Maksettuja muokkauksia tekeviä wikipedistejä on maailmassa luonnollisesti vielä vähemmän. Pienen porukan keskellä he ovat eräänalaisia uranuurtajia, joilta puuttuu paitsi esikuva myös vertaisverkosto, ihmiset, joiden kanssa he voisivat pallotella omaa työtään. 

Wikipediassa maksettuihin muokkauksiin suhtaudutaan usein epäluuloisesti, eikä ihme, perustuuhan Wikipedia nimenomaan vapaaehtoisuuteen. Ammatikseen Wikipediaa päivittävällä on vääjäämättä ristiriitoja ympäröivän yhteisön kanssa, välillä enemmän, välillä vähemmän. Paljon vaikuttaa se, miten hyvin hän onnistuu omaksumaan yhteisön normit ja toimintatavat. Hän on kuitenkin aina tikku muiden lihassa, se, jonka tekemisistä etsitään virheitä ja jolta oikeastaan vaaditaan virheettömyyttä. 

Wikipedian piilomainontasäännöt 

Vuonna 2014 Wikipediassa otettiin käyttöön säännöt maksettuihin päivityksiin liittyen. Sääntöjen mukaan niistä pitää ilmoittaa, ilmoittamatta tehdyt muokkaukset (piilomainonta) olivat siitä lähtien ankarasti kiellettyjä.

Myös ilmoittamatta tehdyt COI (Conflict of Interest, eturistiriita) -muokkaukset kiellettiin: et saa siis esim. muokata sukulaisesi tai ystäväsi artikkelia siitä kertomatta.

Osa COI-muokkaajista saa työstään korvauksen (ns. paid editors), joka voi olla palkka tai palkkio, vaikka viinipullo. Osalla on pelkkä eturistiriita - haluat, että äidistäsi tai urheiluseurastasi kertova sivu on asiallinen.

Editors with a COI, including paid editors, are expected to disclose it whenever they seek to change an affected article's content. Anyone editing for pay must disclose who is paying them, who the client is, and any other relevant affiliation; this is a requirement of the Wikimedia Foundation. COI editors are strongly discouraged from editing affected articles directly, and can propose changes on article talk pages instead.

Ilmoittamissääntöjä noudattavia maksettuja päivittäjiä eli ns. valkohattuja (white hat paid editors) ja heidän muokkauksiaan seurataan hyvin tarkasti. Heiltä edellytetään lähes täydellisyyttä: koska he saavat työstään rahaa, heidän pitäisi tuntea ulkoa Wikipedian ohjeet ja prosessit (joita muuten riittää). Heidän pitäisi tuottaa tekstiä, jonka korjaamiseen vapaaehtoisten ei tarvitsisi tuhlata aikaansa. Koska harva pystyy tällaiseen, valkohattuja "suositellaan vahvasti" pysymään erossa artikkelinimiavaruudesta (mainspace eli se Wikipedia, jota tavallinen Internet-käyttäjä lukee) ja käyttämään  muokkaamiseen muita tapoja, kuten esimerkiksi AfC- ja ER-prosesseja.


"There was a proposal a couple years ago to require the use of AfC for COI editors here that was never "officially" closed."

AfC-prosessia on siis esitetty pakolliseksi kaikille COI-päivittäjille, mutta asiasta ei ole tehty virallista päätöstä. 


Wikipedian AfC- ja ER-prosessit?

AfC on lyhenne sanoista Article for Creation

The Articles for Creation (AfC) process is designed to assist any editor in creating a new page as a draft article, which they can work on and submit for review and feedback when ready. The AfC process must be used by non-registered users and by those who do not yet have sufficient editing experience because these groups of editors are not permitted to create articles directly in Wikipedia's mainspace. The AfC process should also be used by anyone with a conflict of interest.

Valkohattujen ja muiden eturistiriidan omaavien käyttäjien tulisi siis mieluiten tehdä artikkeliehdotuksia (drafteja) AfC-prosessin kautta. 

Tällä hetkellä arvioita odottaa lähes 2400 draftia. Kauanko tämä arviointiprosessi sitten kestää? No vaikea sanoa, se on vähän tuuripeliä, mutta tämän tilaston mukaan tällä hetkellä ei ole yli 5 kuukautta vanhoja ehdotuksia:


Jos siis vaihtoehtona on tehdä artikkeli heti tai laittaa se odottamaan jonoon, jossa voi helposti mennä kuukausia, kumman valitsisit, jos saisit valita vapaasti?


ER, Edit request, muutospyyntö

Edit requests are requests for edits to be made to a page where editors cannot or should not make the proposed edits themselves. Requests should be accompanied by a clear and specific description of the requested change, and consensus should be obtained before requesting changes that are likely to be controversial. ... Clarity in edit requests is important, and providing the new sentences or code in your request, if possible, will expedite the process.
ER-pyyntöjä tehdään siis jo valmiiksi artikkelinimiavaruudessa oleviin Wikipedia-artikkeleihin, joita valkohattujen (tai muiden eturistiriidan omaavien käyttäjien) ei tulisi mielellään itse muokata.

ER-pyyntöjä on tällä hetkellä 230, joista
106 on tehty toukokuussa,
30 kesäkuussa,
43 heinäkuussa ja
51 elokuussa.


Toistan: jos vaihtoehtona on tehdä muokata Wikipedia-artikkelia heti tai tehdä siihen liittyvä anomuspyyntö ja laittaa se jonoon, jossa voi helposti mennä kuukausia, kumman tavan valitsisit?

Olisitko kenties valmis vetoamaan kerta toisensa jälkeen pykäliin, jotka sanovat, että joo, tämä ei toki ole kovin suositeltavaa, mutta on se silti sallittua?

Huom:  Edellä kuvattuja AfC- tai ER-prosesseja ei siis käytetä esimerkiksi suomenkielisessä Wikipediassa! 


Enkkupedian valkohatut

Wikipediasta opaskirjan kirjoittanut John_Broughton ylläpitää listaa ns. valkohattupäivittäjistä . Listalla on tällä hetkellä 7 maksettuja päivityksiä tekevää tiliä. Kävin läpi heidän viimeisiä päivityksiään.

Niiden avulla paljastuu, että toimin hyvin eri tavalla kuin muut, olen muokannut esim. tänä vuonna paljon enemmän kuin muut tilit ja monesta muusta poiketen, suoraan 
artikkelinimiavaruudessa.

User:BC1278 (Ed Sussman) 
Live edits 5,450 (86.4%), Deleted edits 860 (13.6%), Total edits 6,310
osallistui toukokuussa asiakkaaseen liittyvään poistokeskusteluun ja yhteen toiseen kesksteluun
huhtikuussa loi draftin, jota ei ole vielä laittanut AfC-äänestykseen ja päivitti ER-pyyntöä, joka hylättiin toistamiseen

User:CorporateM (David King)
Live edits 33,602 (83.5%), Deleted edits 6,644 (16.5%), Total edits 40,246
muokkasi elokuussa asiakkaansa artikkelia
sitä aiemmat muokkaukset olivat viime vuoden syyskuulta (muokkaus artikkelinimiavaruudessa) ja heinäkuulta (muokkaus ja ER-pyyntö)

User:Mr RD
Live edits 3,019 (72.2%), Deleted edits 1,160 (27.8%), Total edits 4,179
teki marras-joulukuussa 2021 päivityksiä Intiaan liittyviin artikkeleihin. En tiedä olivatko nämä maksettuja päivityksiä vai eivät.

User:Birulik - Anna (Anya) Biriukova
Live edits 69 (82.1%), Deleted edits 15 (17.9%), Total edits 84
teki viime vuonna kolme Venäjään liittyvää päivitystä

User:Jjanhone (Johanna Janhonen) 
Live edits 3,802 (98.6%), Deleted edits 55 (1.4%), Total edits 3,857 (luvut ennen bänniä)
tänä vuonna yli 300 muokkausta artikkelinimiavaruudessa asiakkaiden artikkeleissa

User:WWB Too (William Beutler) 
Live edits 4,035 (98.8%), Deleted edits 47 (1.2%), Total edits 4,082
Beutler ja hänen yrityksensä muut työntekijät eivät muokkaa Wikipedian artikkelinimiavaruudessa
käynyt viimeksi elokuussa asiakkaiden artikkeleihin liittyviä keskusteluja. 

User:16912 Rhiannon (työskentelee Beutlerille)
Live edits 2,430 (98.6%), Deleted edits 35 (1.4%), Total edits 2,465
ei muokkaa 
artikkelinimiavaruudessa
huhti-heinäkuussa kahteen asiakkaaseen liittyviä keskusteluja ja yhden draftin luonti

Vuosien varrella ko. listalta on poistettu seuraavat tilit

Beutlerin vanhoja työntekijöitä:
ChrisPond, ei ole muokannut Wikipediaa vuoden 2014 jälkeen
Morzabeth, lopettanut 2014
Heatherer, lopettanut muokkaamisen vuonna 2017

Tilejä, jotka eivät ole muokanneet vuosiin:
Manoillon_(Pro), ainoat päivitykset (2) tehty vuonna 2016
Wicodric, lopettanut vuonna 2016
Fbell74, lakannut muokkaamasta vuonna 2017
Pplc, lopettanut vuonna 2018


Bännätyt tilit:

Nmwalsh, bännätty vuonna 2017, syynä sukkanuket (palaan tähän termiin kohta)
I'm_Tony_Ahn, bännätty vuonna 2018


Onko siis totta, että tällä hetkellä vain yksi tili tekee asiakkaidensa puolesta maksettuja päivityksiä artikkelinimiavaruuteen käyttämättä AfC ja ER/CR-prosesseja?

 

Ei. On aika esitellä lisää termejä.

Mustahatut ja sukkanuket


Valkohattuja, eli maksettuja päivityksiä tekeviä tilejä, jotka noudattavat sääntöjä, eli kertovat avoimesti toiminnastaan  ja asiakkaistaan painostetaan hyvin voimakkaasti käyttämään edellä kuvattuja prosesseja. Ne ovat mielestäni työläitä, hitaita ja myös epävarmoja - siinä missä esimerkiksi artikkelin poistoäänestyksiin tarvitaan useita henkilöitä, AfC- ja ER-päätöksen voi tehdä kuka tahansa paikalle osunut vapaaehtoinen, yksin.

Tämän vuoksi onkin paljon helpompaa toimia mustahattuna eli tehdä maksetut päivitykset salaa, ilmoittamatta. Tällaisia käyttäjiä toki jahdataan, mutta jos he ovat taitavia, he voivat tehdä päivityksensä nopeasti artikkelinimiavaruuteen kenenkään siihen puuttumatta.

Juttelin erään brittiläisen mustahatun kanssa viime viikolla. Hän totesi:
Firstly, if you’re doing it properly your paid editing should be undetectable and you should be having more off-wiki fights with clients than on-wiki fights with other Wikipedians. That’s all there is to it. 

Joskus (tai luultavasti useimmiten) mustahatuilla on käytössään useita rinnakkaisia tilejä, ns. sukkanukkeja. Tällöin esimerkiksi yhdellä tilillä luodaan drafti (uudet käyttäjät eivät voi tehdä artikkeleita artikkelinimiavaruuteen) ja toisella tilillä käydään se hyväksymässä. Aina välillä paljastuu ns. sukkanukketehtaita, joissa voi olla kymmenittäin tilejä, jotka käyvät muokkailemassa ristiin toistensa aloittamia artikkeleita.

Vuosien varrella minuakin on pyydetty mukaan intialaisiin, intialais-afrikkalaiseen ja jenkkiläiseen  mustahattufirmoihin, mistä olen luonnollisesti kieltäytynyt, sillä toimintatapa ei sovi moraaliini. Myös suomalaisissa firmoissa työskentelee mustahattuja. Uskon, että heitä on ympäri maailmaa, törmäät heihin esimerkiksi Upworkissa.

Viikonloppuna minut bännättiin enkkupediassa. 

Zache puolusti minua keskustelussa ja kertoi samalla oman näkemyksensä siitä, miten maksettuja muokkaajia kohdellaan enkkupediassa:


Against, Jjanhone has been transparent on her paid editing and easily well enough if the paid editing is allowed all. The negative side is that if you do so then you will be targeted by DIE-SPAMMER-DIE style editors and articles are flood flagged with Cleanup-PR and other problem templates without any actual review with the only reason that it was edited by a paid editor. [...] Also, a paid editor cannot remove those templates then the editor is required to ask for input from other users. However, it is not much else that the editor can do than start discussions that are felt as disruptive and Wikilawyering. --Zache (talk) 10:23, 26 August 2022 (UTC)


Jos kommentti meni yli hilseen, niin suomennan: jos ilmoitat maksetuista muokkauksistasi houkuttelet samalla paikalle joukon vapaaehtoisia muokkaajia, jotka vaikeuttavat työtäsi parhaansa mukaan esimerkiksi lisäämällä artikkeleihisi tägejä, joissa varoitetaan "tämä artikkeli sisältää maksettuja päivityksiä, joten se voi sisältää ongelmallista sisältöä". Voi sisältää, voi olla sisältämättäkin. Tägin lisääjät eivät aina perustele sitä, mikä artikkelissa on vialla, eivätkä ole innokkaita parantamaan artikkelia itse niin, että tägin voisi poistaa. Maksettu päivittäjä ei saa tällaista varoitusta itse poistaa, vaan hänen on pakko aloittaa keskusteluja, jotka voidaan sitten tulkita pikkumaiseksi wikipykäliin vetoamiseksi. 


Miksi Wikipediaan tarvitaan maksettuja päivittäjiä?

Wikimedia-liike haluaa saada lisää päivittäjiä erilaisilta osaamisalueilta. (Kaikki wikipedistit eivät tietenkään kaipaa hiekkalaatikolleen uusia tyyppejä.) Viimeisen vuoden aikana olen kouluttanut mm. yrityksiä, museoita, järjestöjä ja kirjastoja Wikipedian maksettuun muokkaamiseen. Maksettuihin muokkauksiin liittyvät ohjeet eivät siis koske vain yritysten työntekijöitä, vaan kaikkia, jotka käyttävät siihen työaikaansa. Jos Wikipediaa muokataan vain vapaa-ajalla, ja aiheista, jotka sattuvat silloin kiinnostamaan, moni tärkeä asia jää Wikipedian ulkopuolelle. 

Wikipedian vapaaehtoiset tekevät isoja valintoja, kun he päättävät, mitkä asiat ansaitsevat tai eivät ansaitse näkyyttä. Jos porukka on tavalla tai toisella vinoutunut (esim. miespuolisten / korkeakoulutettujen / englanninkielisten muokkaajien ylikorostunut osuus), enkkupedia ei kerro koko totuutta maailmasta.

Vinoumista huolimatta Wikipediaan luotetaan, ja sen sisältöjä hyödynnetään esim. Googlen, Amazonin, Metan ja Applen tuottamissa palveluissa. Olisi kaikkien etu, mitä useampi silmäpari pitäisi huolen siitä, että tiedot ovat oikein. Kaikilla ei ole välttämättä tähän aikaa vapaa-ajalla, joten miksei Wikipediaa voisi päivittää myös työajalla, jos se vain työnantajalle sopii. Ja miksei sopisi - näkyvyys Wikipediassa sataa yleensä myös työnantajan laariin.


Wikipedian tulevaisuus


Internet-jätit käyttävät jo nyt Wikipedian tietoja hyväkseen ja siihen heillä on täysi oikeus - kuka tahansa saa hyödyntää vapaaehtoisten tuottamaa sisältöä, myös kaupallisesti, kunhan käyttää alkuperäisiä lisenssejä. Kahdeksan vuotta sitten Wikipedia teki päätöksen, että maksetut muokkaukset ovat sallittuja, kunhan niistä ilmoitetaan, mutta enkkupedia ei ole mielestäni vieläkään onnistunut rakentamaan toimivaa tapaa siihen, miten maksetut ja vapaaehtoiset päivittäjät voisivat tehdä työtään rinnakkain.
 
Mitä tapahtuu, kun joku jäteistä keksii, että se voisi rakentaa toimivamman järjestelmän? Järjestelmän, joka toivottaisi kaikki muokkaajat tervetulleiksi, ja jossa olisi esimerkiksi työntekijöitä pitämässä huolen siitä, ettei kenenkään asiaansa vakavasti suhtautuvan muokkaajan työtä tarpeettomasti vaikeuteta. Tämä järjestelmä voisi vaikka nostaa Wikipedian viidennen peruspilarin ensimmäiseksi:

Säännöt on tarkoitettu noudatettaviksi, mutta niiden henki on kirjoitettua sanaa oleellisempi. Muokkaa siis artikkeleita rohkeasti, vaikket tuntisikaan sääntöjä läpikotaisin, ja luota terveeseen järkeen. Vaikka tavoittelemme täydellisyyttä, emme edellytä sitä. Älä pelkää möhliväsi.
 
Muoks. Tämä bloggaus on nyt käännetty englanniksi.

No comments:

Post a Comment

Kiva kun kommentoit! Voit kommentoida myös anonyymisti, mutta spammikommentit poistetaan heti kun ehditään.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...