Tuesday, August 29, 2023

Tekoälypalvelut Claude ja Poe kohtaavat samassa osoitteessa

Dallen näkemys maalauksesta, jossa
Edgar Allan Poe ja Claude Monet
kohtaavat puistossa
Tekoälypalveluita syntyy kuin liukuhihnalta. On ChatGPT, Bing, Bard, Googlen Palm, Metan Llama ja yhtenä uusimpana Claude.

Clauden perustajat, Daniela ja Dario Amodei ovat sisaruksia, jotka ovat olleet kehittämässä ChatGPT:tä. Heidän Anthropic-yritystään rahoittaa muun muassa Google. Claudea voi käyttää tällä hetkellä vain Briteissä ja Yhdysvalloissa, ellei sitten ole testaillut palvelua VPN:n kautta. Ilmeisesti se ei enää onnistu, vaan Claude vaatii uusilta käyttäjiltä UK- tai USA-puhelinnumeron.

Viime viikolla Tivi kertoi, että Claudelle voi syöttää kymmenkertaisen tekstimäärän ChatGPT:hen verrattuna. Se voi esimerkiksi kääntää kokonaisen kirjan.

Entrepreneurin mukaan Claude on hyvä
  1. muistiinpanojen yhteenvedoissa, esim. kokoukset, konferenssit, työpajat tai Slack-keskustelut

  2. "sotkuisen datan" kiteyttämisessä selkeiksi listoiksi. Jos annat sille oman tekstisi, se voi luoda sinulle rungon, jolla tekstistä saa sujuvamman. 

Fast Company taas sanoo, että Claude löytää tekstistä toistuvia ominaispiirteitä tai yhtäläisyyksiä eri sisältöjen välillä. Se osaa myös tehdä statistiikkaa datan perusteella.


Viime viikolla Riitta Raesmaa mainitsi tekoälywebinaarissa, että Claudea voi käyttää Poen kautta. 

Poen minulle tarjoama
valikoima 29.8.23

No mikä se Poe sitten on? Muistat ehkä kysymys-vastaus-palvelu Quoran. He ovat nyt kehittäneet Poen, jonka tavoite on koota tekoälychatbotit yhteen palveluun. Tällä hetkellä palvelussa oli tarjolla 12 erilaista tekoälytyökalua, joista monet toki olivat saman työkalun eri versioita. Kuulostaa hyvin järkevältä – miksi maksaa erikseen kaikista palveluista, kun voit saada ne kaikki käyttöösi samasta paikasta, ilman että tarvitsee säntäillä palvelusta toiseen. 

Tällä hetkellä hinta on 20 dollaria kuukausi. Ilmaiseksikin palvelua voi testata, mutta luonnollisesti ilmaisversiossa kehotteiden määrää vuorokaudessa on rajattu.

Poe suunnittelee myös yrityksille suunnattua palvelua.
Sellaisenhan ChatGPT:kin juuri julkaisi.

Testasin Poessa sekä Claudea että Poen omaa tekoälyä, samalla kehotteella:

Kertoisitko minulle yhteisömanagerin työstä, esimerkiksi siitä, millaisia taskeja siihen kuuluu ja millaista osaamista häneltä vaaditaan. Tekstin kohderyhmänä ovat lukioikäiset, jotka miettivät erilaisia uravaihtoehtoja.

Jaan Clauden (Claude Instant 100k) vastauksen ensin, koska se on napakampi:


Hei!

Yhteisömanagereiden työ on monipuolista ja mielenkiintoista. Yhteisömanagerin tehtävänä on luoda ja ylläpitää hyvää yhteisöllistä ilmapiiriä sosiaalisilla medioilla tai esimerkiksi yrityksen sisäisissä viestintäkanavissa.

Pääasiallisia tehtäviä ovat:
- Sisältöjen tuottaminen ja julkaiseminen eri alustoille. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi blogitekstejä, kuvia, videoita tai podcasteja.
- Käyttäjäyhteisön osallistumisen edistäminen kommentein, kyselyin ja kilpailuin. Tärkeää on tavoittaa eri kohderyhmät ja ymmärtää heidän tarpeensa.
- Sidosryhmien vuorovaikutuksen hallinnointi. Yhteisömanageri voi esimerkiksi vastata yhteydenottoihin, keskustelufoorumeilla tai sosiaalisessa mediassa.
- Analytiikan seuranta. Yhteisömanageri mittaa sisältöjen menestystä analysoimalla tilastoja, kommentteja ja metatietoja. Näin voidaan parantaa viestintää jatkuvasti.

On tärkeää, että yhteisömanagerilla on hyvät viestintä-, vuorovaikutus- ja vuorovaikutustaidot. Lisäksi tarvitaan taitoa tuottaa mielenkiintoista sisältöä eri alustoille ja ymmärrystä erilaisista kohderyhmistä. Ala antaa mahdollisuuden oppia uusia viestintäkanavia ja työskentelyä projektien parissa. Yhteisömanagerin työ on mielenkiintoista uravaihtoehto lukion jälkeen!


Ja sitten on Poen vuoro: 

Yhteisömanagerin työ on vastuullinen tehtävä, jossa henkilö vastaa organisaation tai brändin sosiaalisen median läsnäolon kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Yhteisömanageri toimii linkkinä organisaation ja sen yleisön välillä, ja hänen tehtävänään on edistää positiivista vuorovaikutusta ja sitoutumista yleisön kanssa. Yhteisömanagerin tärkeimpänä tehtävänä on luoda ja toteuttaa sosiaalisen median strategiaa organisaation tavoitteiden ja kohdeyleisön tarpeiden pohjalta.

Tämä sisältää muun muassa seuraavat tehtävät:
1. Sisällöntuotanto: Yhteisömanageri luo ja jakaa sisältöä sosiaalisessa mediassa, kuten tekstejä, kuvia, videoita ja infografioita. Sisällön tulee olla kiinnostavaa, informatiivista ja relevanttia yleisölle.
2. Yhteisön hallinta: Yhteisömanageri seuraa aktiivisesti organisaation sosiaalisen median kanavia ja vastaa yleisön kommentteihin, kysymyksiin ja palautteisiin. Hän pyrkii rakentamaan positiivista suhdetta yleisöön ja käsittelee mahdolliset konfliktitilanteet ammattimaisesti. 
3. Kampanjoiden suunnittelu ja toteutus: Yhteisömanageri kehittää ja toteuttaa sosiaalisen median kampanjoita organisaation tavoitteiden edistämiseksi. Tämä voi sisältää esimerkiksi kilpailuja, kyselyitä, tapahtumien markkinointia ja yhteistyötä vaikuttajien kanssa.
4. Analytiikka ja raportointi: Yhteisömanageri seuraa sosiaalisen median toiminnan tuloksia ja analysoi dataa, kuten seuraajien määrää, sitoutumisprosenttia ja kampanjoiden tehokkuutta. Näiden tietojen perusteella hän tekee päätöksiä ja raportoi organisaation johdolle.

Yhteisömanagerilta vaaditaan monipuolista osaamista ja taitoja. 

Tässä muutamia keskeisiä:
1. Sosiaalisen median tuntemus: Yhteisömanagerin on oltava perillä eri sosiaalisen median alustoista, niiden toimintalogiikasta ja ominaisuuksista. Hänellä tulisi olla hyvä ymmärrys siitä, miten eri kanavia hyödynnetään tehokkaasti organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. 
2. Sisällöntuotanto ja viestintätaidot: Yhteisömanagerin tulee olla vahva kirjallinen ja visuaalinen viestijä. Hänellä tulisi olla kyky tuottaa kiinnostavaa ja houkuttelevaa sisältöä eri muodoissa sekä taito ilmaista itseään selkeästi ja ammattimaisesti. 
3. Asiakaspalvelutaidot: Yhteisömanageri tarvitsee hyvät asiakaspalvelutaidot, jotta hän voi vastata yleisön kysymyksiin, palautteisiin ja huolenaiheisiin tehokkaasti ja ystävällisesti. 
4. Analyyttiset taidot: Yhteisömanagerin on kyettävä analysoimaan sosiaalisen median analyytista dataa ja käyttämään sitä päätöksenteon tukena. Hänellä tulisi olla ymmärrystä siitä, miten eri mittarit heijastavat organisaation tavoitteiden saavuttamista. 
5. Luovuus ja ongelmanratkaisutaidot: Yhteisömanagerin tulee olla luova ja kykenevä keksimään uusia taptapoja herättää yleisön kiinnostus ja sitoutuminen. Lisäksi hän tarvitsee hyviä ongelmanratkaisutaitoja, jotta hän pystyy käsittelemään mahdollisia konflikteja tai kriisitilanteita sosiaalisessa mediassa.

Yhteisömanagerin työ voi olla hyvin monipuolista ja vaatii jatkuvaa oppimista ja mukautumista muuttuviin trendeihin ja alustoihin sosiaalisessa mediassa. Se tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää luovuutta, viestintätaitoja ja teknistä osaamista organisaation tai brändin markkinoinnin ja maineen rakentamisessa.

Toivottavasti tämä antaa sinulle jonkinlaisen käsityksen yhteisömanagerin työstä ja osaamisvaatimuksista. Muista kuitenkin, että eri organisaatioilla voi olla hieman erilaisia odotuksia ja vastuualueita yhteisömanagerin tehtävissä.

**********************

Kumpi näistä teksteistä on sitten parempi? Jaa-a. Riippuu tarkoituksesta, minähän en nyt kertonut lainkaan, minkä mittaista tekstiä kaipasin. Merkitsin teksteihin kuitenkin kirjoitusvirheet ja vähän kömpelöt ilmaisut. Kummassakin tekstissä näitä oli yhtä paljon, joten koska Poen teksti oli pidempi, se pärjäsi hieman paremmin.


Ps. Jos haluat seurata tekoälyuutisia kanssani, liity WhatsApp-ryhmään, johon tämänkin blogipostauksen linkit on jaettu tai tule mukaan seuraavaan vertaisoppimiskeskusteluumme.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...